මළගෙදරක යනවා කියා පැමිණ අනුරාධපුරයේ ප්‍රින්සිපල් ටීචර් එක්ක වෑන් එකක් ඇතුලෙ කරපුවා .

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

වෙස්සගිරිය මාර්ගයේ වංගුව අසළ වෑන් රථය නවතාගෙන සිය විදුහලේම ගුරුවරියක සමග පෙම්සුව විඳිමින් සිටි අනුරාධපුර නගරයේ පාසලක විදුහල්පතිවරයෙකු පොලිසියට හසුවී තිබෙනවා. සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

 

 

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *