මරපු නයා පුච්චන්න ගිහින් එක්දරු පියා එළොව යයි.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ පිපිරීමකින් පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබෙනවා. කිලිනොච්චිය, පුනරීන්, කිරාංචි ප්‍රදේශයේ තිබූ කසල ගොඩක, මරාදමන ලද නාගයෙකු පිළිස්සීමට ,,,,  සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

 

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *