ඕස්ට්‍රෙලියාවෙ ළාබාල දැරියන් සිව්දෙනෙක් දූෂණය කළ ශ්‍රී ලාංකිකයා මාට්ටු.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

මේ දැරියන් ඔහුගේ නිවසට ගෙන්වාගැනීමෙන් පසු ඔවුන්ට විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය වර්ග ලබා දෙන අතර අවසානයේ දැරියන් මත්වූ පසුව ඔවුන්ව දූෂණය කිරීමට මොහු කටයුතු කර තිබෙනවා. සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න 

 

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *