මියගිය පුද්ගලයෙකු ඔබ අසලම ගැවසෙනවා විය හැකියි!

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

සමීපව සිටි පුද්ගලයෙකුගේ වියෝවීම දරාගැනීමට නොහැකි වේදනාවක් බව අමුතුවෙන් පවසන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි සැවොම එවැනි කටුක අත්දැකීම් වලට මුහුණ දී තිබෙනවාසම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *