දත් කැක්කුම ක්ෂණිකව හොඳවෙන හොඳම ක්‍ර‍මය මෙන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

දත් කැක්කුම කොච්චර වේදනාකාරීද කියලා ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෙ නැහැ. දත් කැක්කුම හොද කරන්න තියන හොදම විදිහ සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *