ජීවත්වෙන්න තරම් ලොකු පිනක් කරලා තියෙන කොල්ලෙක් මෙන්න.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

කුඩු වෙන්න හැප්පිලත් කරදරයක් නැතිව දිවි බේරා ගන්නා අපුරුව මෙන්න සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *