‘‘උඹලව පිටට දීලා බෑ“ වැඩිවියට පත්වූ දා සිට නරුම පියාගෙන් බේරෙන්නට දුක් වින්ද දියණියක කියන කතාව

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

සිය පියා තමන් වැඩිවියට පත්වූ දිනයේ සිට අයුතු යෝජනා කරමින් අතවර සිදුකරන බව පවසමින් බාලවයස්කාර පාසල් දැරියක් සිදුකළ පැමිණිල්ලකට අනුව නරුම පියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *