ප්‍රයිවට් බස් රියදුරා දැමූ වෙට්ටුව නිසා ලංගම බස් රථයක් වවුනියාවේදී පෙරලී ගිය හැටි කැමරාවේ සටහන් වෙයි – Video

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

අපේ රටේ රියදුරන්ගේ අපරික්ෂාකාරී ධාවනය නිසා මසකට අහිමි වන ජීවිත ප්‍රමාණය මේ වෙද්දි බොහෝ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *