සංගා – මහේල මෙල්බන් ගුවන් තොටුපොළේදී හැමෝම පුදුම කරමින් කළ දේ

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

මෙල්බන් – කොළඹ ශ්‍රී ලංකන් සෘජු ගුවන් සේවාව පසුගිය 29 වැනිදා නිල වශයෙන් ආරම්භ වුණා සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න .

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *