කුඩා කළ සිට දරුණු රෝගාබාධයකින් පෙළෙන චනුදි පුංචි දියණියගේ සංවේදි කතාව – Video

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

දරුණු අක්මා රෝගයකින් පෙළෙන කුඩා දියණියක් පිළිබද තොරතුරු පස්යාල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා.සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න .

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *