මිනීමරන ලිංගික රොබෝවරු ගැන බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක්!

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

මේ වන විට ලිංගික කටයුතු සඳහා රොබෝවරු නිර්මාණය කර තිබෙන බව ඔබ දන්නවා ඇති. නමුත් අපි කිසිවෙකු නොදුටු ඉතාමත්ම භයානකම දෙයක් එහි ගැබ්ව තිබෙනවා. සයිබර් ආරක්ෂක විශේෂඥයින් පවසන පරිදි, හැකර් වරුන්ට එම රොබෝවරුන්ගේ පද්ධති වලට ඇතුළු වී මිනිස් ආදරවන්තයාව මරාදමන තැනට ඔවුන්ව වෙනස් කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා සම්පුර්ණ විස්තරය පහල වීඩියෝවෙන් නරබන්න.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *