පාසල් සිසුවියක නිරුවත් කොට අමුතු පහරක් කියාදුන් කරාටි මාස්ටර් මෙන්න.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

කරාටේ පුහුණුවට ගිය පහලොස් හැවිරිදි පාසල් සිසුවියක නිරුවත් කොට ලිංගික අතවරයක් කළැයි කියන සිද්ධියක් මත පරීක්ෂණය පැවැත්වූ බද්දේගම පොලීසිය කරාටේ මාස්ටර්වරයෙකු අත්අංඩගුවට ගෙන ඇත කරාටේ පන්තිය නොපැවැත්වෙන දිනක කරාටේ මාස්ටර්ගේ දැනුම් දීම මත සිසුවිය පුහුණුව සඳහා පැමිණ ඇතැයිද එහිදී සිසුවිය නිරුවත් කොට අතවර කරන්නට උත්සහ ගෙන ඇතැයිද සිසුවියට පැමිණිලි කරමින් කියා තිබේ සම්පුර්ණ විස්තරය පහල වීඩියෝවෙන් නරබන්න.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *