කොට්ටාවේ දී තරුණයෙක් බස් එකෙන් වැටිලා අනූ නවයෙන් බේරුන හැටි සංවේදී අය බලන්න එපා

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

කොට්ටාවේ ප්‍රදේශයේදී තරුණයෙක් බස් රථයක පා පුවරුවේ ගමන් කරමින් සිටියදී ඔහුව එම බස් රථයෙන් වැටිලා රෝදෙට අහු නොවී අනූ නවයෙන් බේරුන හැටි බලන්නකෝ වීඩියෝව පහතින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *