දසුන් නිශාන් අන්තිමට ලියපු සංවෙදී ගීතය- මගේ මරණ මංචකයේ

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

ලංකාවේ කා අතරත් කතා උන සහ සැවොම දුක් වූ දසුන්ගේ මරණය පිලිබදව එක එක කතා අපිට පසුගිය දිනවල අපට අසන්නට දකින්නට ලැබුනා .කෙසේ වෙතත් අද අපි කියන්න යන්නේ දසුන් අන්තිමට ලියපු ගීයක් ගැනයි . එහි නම සදහන් වන්නේ (මගේ මරණ මංචකයේ ) යනුවෙනි පහල විඩියෝවෙන් එම ගීතය නරබන්න ඔබට සුබ දවසක්

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *