කෙල්ලො ලිිංගිකව එක් වීමකට කැමති මේ වගේ කොල්ලෝ එක්කලු…

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

කාන්තාවන් සාමාන්‍යයෙන් හැම දෙයකටම තේරීම් කරන බව කවුරුත් දන්නා දෙයක්.එසේම ඔවුන් ලින්ගික එක් වීමකට පෙරද තම සහකරුගෙ දේහ ලක්ෂන පිළිබදවද තේරීමක් කරයි .පුරුෂ පාර්ශවය මේ ගැන දැන සිටීම වදගත්..ඔවුන් මෙසේ ලින්ගිකව එක් වීමක්ට වඩාත් යෝග්‍ය යැයි සිතන්නෙ පහත ලක්ෂන ඇති අයයි.සම්පුර්ණ විස්තරය පහල විඩියෝවෙන්

,/p>

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *