ඔබේ පුරුෂ ලිංගයත් මේ වගේද කියලා බලන්න එහෙනම් ඔබත් අනතුරේ

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

නුතන පර්යේක්ෂණ මගින් විද්යච්චයින් පිරිසක් විසින් ශිෂ්ණය මගින් මිනිසෙකුගේ ආයු කාලයට බළපෑමක් කල හැකි බවට අනතුරු අගවා තිබේ.

ලිංගික ජීවිතය කියන්නේ මිනිසෙකුගේ ජිවිතයේ අලුත් පියවරක් බව අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ ණෑ .

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පිහිට ඇති මිසිසිපි විෂව විද්‍යාලයේ පර්යේක්ෂණ කණ්ඩායමක් විසින් කරන ලද පර්යේක්ෂණයක ප්‍රතිපලයක් අනුව ලිංගික අප්‍රනිකත්වයෙන් පෙලෙන පුද්ගලයන්ගෙන් 70% පමණ අඩු වයසින් මිය යාමට වැඩි ප්‍රවනතාවයක් ඇති බවයි සම්පුර්ණ විස්තරය පහල විඩියෝවෙන් නරබන්න .

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *