පෙම්වතිය මගදි හමු වූ පෙම්වතාගේ මුහුණුට උණූවතුර ගසා පිච්චෙන මුහුණට මිරිස්කුඩු දාලා ඡායාරූප සහිතයි

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

අද සමාජය වගේම ආදරයත් පිරිහිලා කියන එකට මෙන්න හොදම උදාහරණයක් , පෙම්වතා තමන්ගෙන් වෙන් උන නිසා පෙම්වතිය පෙම්වතාගේ මුහුණට උණු වතුර ගසා පිච්චේනකොට මිරිස් ගහලා චායරුප සහිතයි පහලින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *