පුරුශ ලිංගයේ ශක්තිය වැඩි කර ගන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි – අතිශයින්ම පිරිමින්ට පමනයි.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

පුරුශ පුරුෂලිංගය ශක්තිමත් බවින් හා ප්‍රමානයෙන් වැඩි කරවා ගැනීම පිරිමින් බොහෝ කැමති දෙයක්.ඒ සදහා ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ග මොනවාද යන්න විමසා බලමු ශිෂ්නය වඩා කාර්යක්ශම කර ගැනීමට නම් ඒ සදහාම වෙන් වු ව්‍යායාම ඇත. නමුත් මෙවා ප්‍රවේසමින් කල යුතු නිසා සරලම තැන සිට පටන් ගත යුතුයි සම්පුර්ණ විස්තරය පහල විඩියෝවෙන්

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *