කපල් එකක් පාර්ක් එකේ ඩිෂ්ටි ඩිඩිං කරයි තවත් තරුණියක් විඩියෝ කරලා ලීක් කරයි (වීඩියෝව සහිතයි)

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

තරුණ යුවලක් Illinois නම් උධ්‍යානයේ බංකුවක් මත ලිංගිකව එකතු වූ පුවතක් අපට වාර්ථා වනවා එතනට පැමැණි නාදුනන කාන්තාවක් මොවුන් දෙදෙනා ලිංගිකව එකතුවනවා වීඩියෝ කර Snapchat හරහා එම විඩියෝව “අතටම අහු වුනා” යනුවෙන් මාතෘකාවක්ද සහිතය මුදා හැර තිබෙනවා සම්පුර්ණ විස්තරය පහල විඩියෝවෙන්

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *