ඒඩ්ස් වැළඳුණු රූමත් කාන්තාවගේ ඇසුරු ලැයිස්තුවේ – නළුවන් ව්‍යාපාරිකයින් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතියෙක්

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

ඒඩ්ස් වැළඳුණු රූමත් කාන්තාවගේ ඇසුරු ලැයිස්තුවේ – නළුවන් ව්‍යාපාරිකයින් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවලු .මීට දින කිහිපයකට පෙර කොලබින් පිට රජයේ රෝහලකට සමාජ රෝග සායනයකට පැමිණි රූමත් කාන්තාවක් පැමිණියා .සිදුකල වයිද්‍ය පරික්ෂා කිරීම් වලින් අනතුරුව ඇයට ඒඩ්ස් රෝගය වලදී ඇති බවට සැලවී තිබෙනවා .මෙම කාන්තාවගේ රෝග විනිශ්ය අනුව ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්නට පෙර ඇය ඇසුරු කරන ලද වෙනත් අය ගැනද දැනගැනීමට අවශ්‍ය වුනා .ඒ අයටද මේ වනවිට රෝගය වැලද ඇති බව සැකයක් පහල උන නිසාවෙනි සම්පුර්ණ විස්තරය පහල විඩියෝවෙන්.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *