පෙම්වතා වෙනුවෙන් බර රාත්තල් 350ක් අඩු කරගත් යුවතිය විරූපී වුණු හැටි

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

තම පෙම්වතා වෙනුවෙන් තමන්ගේ බර රාත්තල් 350කින් අඩු කර ගත්ත පුවතක් අපිට කැලිෆෝනියාවෙන් වාර්තා වෙනවා .

මෙම කාන්තාව නමින් ජක්ලින් ඇඩම් ඇයගේ වයස අවූරුදු 30ක් වෙනවා , ඇය රූපයෙන් ලස්සන උනත් මහත නිසා කාගේත් පිළිකුලට ලක්ව තිබෙන බව ඇය විදෙස් මාද්‍යට පවසා තිබෙනවා . රාත්තල් 500ක් බරින් යුක්ත වූ ඇය මුලින්ම සැත්කමක් කර ඇත්තේ 2013 වර්ෂයේදීයි එම සැත්කමෙන් පසු බර රාත්තල් 100ක් අඩු කරගෙන තිබෙනවා.

එතනින් එතනින් නොනැවති සිටි ඇය තවත් සැත්කම් කරගෙන තියනවා සම්පුර්ණ විස්තරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *