කෙනෙක් මිය ගියාම නිවැසියන් දවස් 7ක් නොනිදා පහන් කරන්නේ ඇයි?

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

කෙනෙක් මිය ගියාම නිවැසියන් දවස් 7ක් නොනිදා පහන් කරන්නේ ඇයි?

කරන්නන් වාලේ කරාට මේවාගේ ඇත්ත දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද?

හරියටම දානෙ දෙන්න ඕනි හත් දවසින්මද?

ඇත්තටම මේ දේවල් දන්නේ බොහොම සුලු පිරිසක් විතරයි , අනිත් කරුණ තමයි මේ වගේ දේවල් හැමතැනින්ම දැනගන්න ලැබෙන්නෙත් නෑ පහල විඩියෝවෙන් සම්පුර්ණ විස්තරඔබ දන්නා කියන දේවලුත් අපිත් සමග බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා සුබ දවසක්ය

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *