කවදාවත් වචනයෙන් කියන්නේ නැති වුනාට පෙම්වතිය ඔබෙන් බලාපොරොත්තුවෙන දේවල්

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

ඔබේ පෙම්වතිය ඔබට කවදාවත් නොකියන එත් ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ගොඩාක් තියනවා ඒවා තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ලොකු ලොකු ප්‍රශ්නවලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා අද අපි ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ කවදාවත් වචනයෙන් කියන්නේ නැති වුනාට පෙම්වතිය ඔබෙන් බලාපොරොත්තුවෙන දේවල් ගැනයි මෙම කරුණු ගැන දැනුවත්ව සිටීම ගොඩක් වැදගත් නිසයි අප ඔබට මෙම වීඩියෝව ගෙන එන්නේ එහෙනම් පහලින් වීඩියෝව නරබන්නකෝ

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *