උපත් පාලන පෙති සනීපාරක්ෂක තුවා ඇතුළු උතුරු කොරියාවේ මිනිසුන්ට මිලදීගන්න තහනම් භාණ්ඩ 15ක් මෙන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

අපේ රටේදී අපි කරන බොහොමයක් දේවල් උතුරු කොරියාවේ දී නම් කිසිසේත්ම කරන්න තියා ඒ ගැන හිතන්නවත් බැරි බව ඔබ දන්නවා ඇති. ඒ වගේම තමයි උතුරු කොරියාවේ දි සමහර දේවල් මිලදී ගන්නත් එහි වැසියන්ට අවසර නැහැ. එවැනි දේවල් කිහිපයක් ගැන තොරතුරුයි අද අපි ඔබට ගෙනෙන්න සුදානම් වෙන්නේ ඔබගේ අදහස් අපත් සමග බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා

ඔයාලම බලන්නකෝ මේ රටේ මිනිස්සු ගෙවන්නේ මොනතරම් කරුමයක්ද කියලා

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *