දුමින්ද ඇස් රෝහලට ගෙන ගියේ පරීක්ෂාවකට පමණයි – Video

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

පවුලේ ඥාතීන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, දුමින්ද සිල්වා යනු හිසට මාරාන්තික වෙඩි ප්‍රහාර 2 ක් වැදී ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනකින් පසු යළි ජීවය ලැබූ, දැඩි රෝගී පුද්ගලයෙක් බවත්, ඔහුගේ හිස් කබලෙහි කොටසක් ඉවත් කර ඇති අතර, උණ්ඩ කොටස් තවමත් මොළය තුළ රැඳී තිබෙන බැවින්, ඔහුව නිරන්තර වෛද්‍ය පරීක්ෂා කිරීම්වලට ලක් කළ යුතු බවයි. එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදීත්, ඔහුව දේශපාලන හේතූන් මත බන්ධනාගාරය තුළ දැඩි හිංසනයකට ලක් කෙරෙමින් පවතින බවත්, බන්ධනාගාර රෝහල තුළදී වෛද්‍ය පහසුකම් ලබාගැනීමේ අයිතිය පවා දේශපාලනික මැදිහත්වීම් මත ඔහුට අහිමි කොට ඇති බව පවුලේ ඥාතීන් පෙන්වා දෙනවා.

සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගන්න පහලින් වීඩියෝව නරබන්න

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *