විදුලි සෝපානය ඇතුලේ විකුර්ති කාමාශාවන් සහිත පුද්ගලයෙකු තරුණියකට කල දේ – වීඩියෝ.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

චීනයේ පීපල්ස් ඩේලිහි සිසිටිවි කැමරා මගින් දැක්වෙන පරිදි කන්තාවක විකෘති කාමාශාවෙන් පෙළෙන මිනිසෙකු සමඟ විදුලු සෝපානයේ පොර බදින අයුරු ඔබට නැරඹිය හැක. මේය අප්‍රේල් 22 සටහන් වූ වීදියෝවකි. මෙහිදී පළමුව ඔහු පිටුපසින් පැමිණ අයව සිප ගැනීමට යාමේදී ඉන් බේරීමට ඇය මදක් එහාට ඈත් වේ. පසුව ඔහු නැවත ඇයව ස්පර්ශ කිරීමට සැරසේ. මෙහිදී ආත්මාරක්ෂක සටන් ප්‍රගුණ කර ඇති තරුණියක් බව අයව හැඟෙන්නේ ඔහුට එල්ල කරන පහරවල් කිහිපයෙනි.

ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල තරුණියන්ට ද ආත්මාරක්ෂක සටන් කලාව අනිවාර්ය කිරීම වැදගත් බව ඔබට මෙය නරඹන විට වැටහේවි.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *