ලින්ගිකව එක්වෙන හැටි ලයිව් පෙන්නේලා පැයකට රුපියල් ලක්ෂයක් හොයන ලංකාවේ කපල් එක මෙන්න.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

ලංකාවේ කපල් එකක් හොද ජයටම කරගෙන ගියපු ජාවාරමක් පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ .ඒ තමයි දෙදෙනා සමග ලිංගිකව එක්වන හැටි වෙනත් අයට පෙන්නා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂයක් ගැනීමේ ජාවාරමක්.මොවුන් මෙය සිදු කරන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රියතම මාද්‍යක් වන WhatsApp ඔස්සේ..සල්ලි වලට තමන්ගේ නිරුවත පවා විකුණන සමාජක් තමයි මේ සමාජය. මේවා අලෙවි වන්නේ විදේශ රටවලටයි  .මෙන්න බලන්නකෝ පහත විඩියෝවෙන් මේ සියලු විස්තරය.

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *