තම ජීවිතය පුජා කර මගීන්ගේ ජිවිත බේරා අවසන් ගමන් ගිය නිර්භීත රියදුරා

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

පසුගිය දිනක තිරිංග ක්‍රියාත්මක නොවී හපුතලේ ප්‍රදේශයේදී ප්‍රපාතයකට පෙරලීමට ගිය බස් රථය අල්ලකට කැප මගින් සිය ගණනකගේ ජිවිත බේරා අවසන් ගමන් ගිය ලංගම රියදුරු මහතෙක් ගැන අපට ශෝකනිය පණිවුඩයක් අහන්නට ලැබුනා.

ඔහු තම ජීවිතය අවධානමේ දමමින් මගීන්ගේ ජිවිත බේරන්නට ගත්ත හදිසි තීරණයේදී ඔහුට මෙලොව හැරයන්නට සිදුවුණා මෙන්න එම භයානක අනතුරේ ඡායාරුප සහ වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව

යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න !

comments | අදහස්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *